delimitate

delimitate
(Roget's Thesaurus II) verb To fix the limits of: bound2, delimit, demarcate, determine, limit, mark (out or off), measure. See LIMITED.

English dictionary for students. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • delimitate — v. 1. to determine the essential quality of. Syn: specify, define, delineate, delimit. [WordNet 1.5] 2. to set, mark, or draw the boundaries of something. Syn: demarcate, delimit. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • delimitate — index border (bound), demarcate, hedge, restrict Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • delimitate — delimitation, n. delimitative, n., adj. /di lim i tayt /, v.t., delimitated, delimitating. delimit. [1880 85; < L delimitatus, ptp. of delimitare. See DELIMIT, ATE1] * * * …   Universalium

  • delimitate — verb To delimit, especially in the computing sense …   Wiktionary

  • delimitate — v. mark limits of, demarcate; restrict, circumscribe …   English contemporary dictionary

  • delimitate — de·lim·i·tate …   English syllables

  • delimitate — v.tr. = DELIMIT …   Useful english dictionary

  • zonă — ZÓNĂ, zone, s.f. 1. Fiecare dintre cele cinci mari diviziuni ale globului terestru, delimitate în funcţie de poli, de cercurile polare şi de tropice şi caracterizate printr o climă specifică. Zonă temperată. Zonă ecuatorială. ♦ (astron.) Fiecare… …   Dicționar Român

  • castă — CÁSTĂ, caste, s.f. Fiecare dintre grupurile sociale închise şi strict delimitate prin originea comună, prin profesiunea şi prin privilegiile membrilor lor, în care este împărţită societatea în India şi în alte ţări orientale; p. gener. grup… …   Dicționar Român

  • culoar — CULOÁR, culoare, s.n. 1. Încăpere îngustă şi lungă în interiorul unei clădiri, care serveşte ca loc de trecere între încăperile situate pc acelaşi plan. 2. Spaţiu îngust şi liber de a lungul unui vagon de cale ferată, prin care se circulă şi din… …   Dicționar Român

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”